O nás

Společnost GEN-TREND s.r.o. vznikla v roce 2002 jako sdružení investorů, ekonomů a odborníků v biotechnologiích a molekulární biologii za účelem vybudovat privátní subjekt úzce spolupracující s veřejným výzkumným sektorem. Spojení privátních a veřejných výzkumných kapacit bylo iniciováno s cílem vybudovat společnost fungující na principu transferu know-how z veřejné výzkumné do privátní aplikované sféry. Výsledkem našeho snažení je prosperující firma jejíž biotechnologické produkty dosahují špičkové světové úrovně.

Společnost GEN-TREND s.r.o. sídlila od r. 2008 do roku 2012 v Jihočeském vědecko-technickém parku. Tohoto prostředí využila k navázání spolupráce s předními odborníky nejen z Jihočeské univerzity a Biologického centra AVČR ve vývoji nových technologických postupů např. v produkci biologicky aktivních molekul či ve vývoji nových diagnostických metod pro humánní a veterinární medicínu.

V současnosti společnost sídlí v inovačním centru společnosti ENVISAN-GEM. V navázaných spolupracích pokračujeme, aktuálně např. s Mikrobiologickým ústavem AVČR nebo nebo VŠCHT v Praze.

Společnost uplatňuje model spolupráce využívající lidských zdrojů vědeckých pracovníků veřejných institucí. Kooperace je založena na principech "joint venture" s cílem vybudovat dlouhodobé partnerství s veřejnou výzkumnou institucí.

Typické joint venture vyžaduje vyvážení a zajištění zájmů obou stran, což je velmi náročný úkol, neboť dlouhodobé partnerství bude úspěšné pouze za předpokladu, že se obě strany cítí v rovnoprávném postavení.

Přes počáteční obtíže vyplývající z obecné nedůvěry akademické sféry vůči podnikatelským subjektům se podařilo nastolit velmi konstruktivní model spolupráce. Za velký úspěch personální politiky lze rovněž označit velký zájem špičkových absolventů doktorských studií o práci ve vývojových laboratořích naší společnosti.

Společnost GEN-TREND tak v současnosti využívá a rozšiřuje tým vysoce specializovaných odborníků, který naplňuje svou činností marketingové cíle společnosti.

 

Naše zázemí foto zde.

 

Proč využít právě naše služby?

 

ZKUŠENOST

laboratoř provedla více než 10 000 rutinních analýz
zpracovala více než 7 000 vzorků klíšťat
dalších 10 000 vzorků bylo analyzováno pro Přírodovědeckou fakultu JU, v rámci jejího výzkumného projektu

 

ODBORNOST

analýzy provádějí odborníci s rozsáhlými zkušenostmi z akademického výzkumu v oblasti klíšťat a jimi přenášených onemocnění
neustále spolupracujeme s předními výzkumnými pracovišti nejen na problematice onemocnění přenášených klíšťaty

 

KVALITA

kvalita analýzy a spolehlivost výsledků je pro nás zásadním parametrem
v laboratoři využíváme moderní, spolehlivé a vysoce citlivé metody detekce
v laboratoři je zaveden systém kontroly kvality splňující nároky normy ČSN EN ISO 13485:2012

 

RYCHLOST

garantujeme provedení analýzy do 3 dnů od doručení vzorku
z pohledu omezení následků infekce může být rychlost případného terapeutického zásahu důležitá
důležitá je pro nás i psychická pohoda zákazníka – čím dříve se dozvíte výsledek, tím dříve se budete moci uklidnit, či adekvátně zareagovat na případně odhalené riziko

 

FLEXIBILITA, OCHOTA VYJÍT VSTŘÍC

neváhejte se na nás obrátit v případě specifických problémů týkajících se klíšťat a jimi přenášených onemocnění
od problému s transportem vzorků, přes předání zprávy, až po vysvětlení výsledků analýzy – vždy se Vám pokoušíme vyjít vstříc v maximální možné míře
najdeme si na Váš problém čas, poradíme, vysvětlíme

 

SMYSLUPNOST VYŠETŘENÍ

nesnažíme se ohromovat počtem nabízených analýz – nabízíme pouze taková vyšetření, u nichž jsme přesvědčeni, že zákazníkovi skutečně k něčemu budou

laboratoř nabízí stanovení původců lymeské boreliózy, klíšťové encefalitidy a lidské granulocytární anaplasmózy (ehrlichiózy)

v klíštěti se teoreticky mohou vyskytovat další původci nákaz, ovšem pravděpodobnost, že tento patogen skutečně vyvolá onemocnění u člověka je velmi nízká   

finanční náročnost vyšetření tedy neodpovídá případnému užitku z odhalení patogenu v klíštěti - v řadě případů se jedná o tak řídce se vyskytující onemocnění, že lékaři mají obtíže se stanovením optimální léčby i v případě skutečně probíhajícího onemocnění, natož pak v případě preventivního zásahu po kontaktu s nakaženým klíštětem

 

Více o laboratoři GEN-TREND s.r.o a vyšetření klíšťat naleznete na: www.gentrend.cz.

e-OBJEDNÁVKA VYŠETŘENÍ KLÍŠTĚTE