O nás

Společnost GEN-TREND s.r.o. vznikla v roce 2002 jako sdružení investorů, ekonomů a odborníků v biotechnologiích a molekulární biologii za účelem vybudovat privátní subjekt úzce spolupracující s veřejným výzkumným sektorem. Spojení privátních a veřejných výzkumných kapacit bylo iniciováno s cílem vybudovat společnost fungující na principu transferu know-how z veřejné výzkumné do privátní aplikované sféry. Výsledkem našeho snažení je prosperující firma jejíž biotechnologické produkty dosahují špičkové světové úrovně.

Společnost GEN-TREND s.r.o. sídlila od r. 2008 do roku 2012 v Jihočeském vědecko-technickém parku. Tohoto prostředí využila k navázání spolupráce s předními odborníky nejen z Jihočeské univerzity a Biologického centra AVČR ve vývoji nových technologických postupů např. v produkci biologicky aktivních molekul či ve vývoji nových diagnostických metod pro humánní a veterinární medicínu.

V současnosti společnost sídlí v inovačním centru společnosti ENVISAN-GEM. V navázaných spolupracích pokračujeme, aktuálně např. s Mikrobiologickým ústavem AVČR nebo nebo VŠCHT v Praze.

Společnost uplatňuje model spolupráce využívající lidských zdrojů vědeckých pracovníků veřejných institucí. Kooperace je založena na principech "joint venture" s cílem vybudovat dlouhodobé partnerství s veřejnou výzkumnou institucí.

Typické joint venture vyžaduje vyvážení a zajištění zájmů obou stran, což je velmi náročný úkol, neboť dlouhodobé partnerství bude úspěšné pouze za předpokladu, že se obě strany cítí v rovnoprávném postavení.

Přes počáteční obtíže vyplývající z obecné nedůvěry akademické sféry vůči podnikatelským subjektům se podařilo nastolit velmi konstruktivní model spolupráce. Za velký úspěch personální politiky lze rovněž označit velký zájem špičkových absolventů doktorských studií o práci ve vývojových laboratořích naší společnosti.

Společnost GEN-TREND tak v současnosti využívá a rozšiřuje tým vysoce specializovaných odborníků, který naplňuje svou činností marketingové cíle společnosti.

 

Naše zázemí foto zde.

 

Proč využít právě naše služby?

 

ZKUŠENOST

laboratoř provedla více než 9 500 rutinních analýz
zpracovala více než 6 500 vzorků klíšťat
dalších 10 000 vzorků bylo analyzováno pro Přírodovědeckou fakultu JU, v rámci jejího výzkumného projektu

 

ODBORNOST

analýzy provádějí odborníci s rozsáhlými zkušenostmi z akademického výzkumu v oblasti klíšťat a jimi přenášených onemocnění
neustále spolupracujeme s předními výzkumnými pracovišti nejen na problematice onemocnění přenášených klíšťaty

 

KVALITA

kvalita analýzy a spolehlivost výsledků je pro nás zásadním parametrem
v laboratoři využíváme moderní, spolehlivé a vysoce citlivé metody detekce
v laboratoři je zaveden systém kontroly kvality splňující nároky normy ČSN EN ISO 13485:2012

 

RYCHLOST

garantujeme provedení analýzy do 3 dnů od doručení vzorku
z pohledu omezení následků infekce může být rychlost případného terapeutického zásahu důležitá
důležitá je pro nás i psychická pohoda zákazníka – čím dříve se dozvíte výsledek, tím dříve se budete moci uklidnit, či adekvátně zareagovat na případně odhalené riziko

 

FLEXIBILITA, OCHOTA VYJÍT VSTŘÍC

neváhejte se na nás obrátit v případě specifických problémů týkajících se klíšťat a jimi přenášených onemocnění
od problému s transportem vzorků, přes předání zprávy, až po vysvětlení výsledků analýzy – vždy se Vám pokoušíme vyjít vstříc v maximální možné míře
najdeme si na Váš problém čas, poradíme, vysvětlíme

 

SMYSLUPNOST VYŠETŘENÍ

nesnažíme se ohromovat počtem nabízených analýz – nabízíme pouze taková vyšetření, u nichž jsme přesvědčeni, že zákazníkovi skutečně k něčemu budou

laboratoř nabízí stanovení původců lymeské boreliózy, klíšťové encefalitidy a lidské granulocytární anaplasmózy (ehrlichiózy)

v klíštěti se teoreticky mohou vyskytovat další původci nákaz, ovšem pravděpodobnost, že tento patogen skutečně vyvolá onemocnění u člověka je velmi nízká   

finanční náročnost vyšetření tedy neodpovídá případnému užitku z odhalení patogenu v klíštěti - v řadě případů se jedná o tak řídce se vyskytující onemocnění, že lékaři mají obtíže se stanovením optimální léčby i v případě skutečně probíhajícího onemocnění, natož pak v případě preventivního zásahu po kontaktu s nakaženým klíštětem

 

Více o laboratoři GEN-TREND s.r.o a vyšetření klíšťat naleznete na: www.gentrend.cz.

e-OBJEDNÁVKA VYŠETŘENÍ KLÍŠTĚTE